pozycjonowanie stron ruda śląska

Pierwsze powszechnie znane „polskie” Google bomb

pozycjonowanie stron ruda śląska
Termin „pozycjonowanie” pojawił się ok.
2002 r, wcześniej funkcjonował anglojęzyczny „web positioning”.

Pierwsze powszechnie znane „polskie” Google bomb pojaw.